Bus nauja ataskaitų apie atliekas teikimo Europos Komisijai tvarka

1224_059719063db9f559520b6982146d4775

Aplinkos ministerija parengė naują bendrą tvarką, kaip Europos Komisijai turi būti teikiamos ataskaitos apie atliekų susidarymą ir tvarkymą, taip pat nustatytos bendrosios duomenų apskaičiavimo taisyklės. Kviečiama susipažinti su šios tvarkos aprašo projektu. Pastabų ir pasiūlymų laukiama iki liepos 1 d.

Iki šiol įvairių ataskaitų apie atliekų susidarymą ir tvarkymą teikimo Europos Komisijai tvarką, terminus, atsakingas institucijas ir pan. reglamentavo net septyni teisės aktai.

Minėtasis aprašas parengtas vadinamojo žiedinės ekonomikos paketo reikalavimams įgyvendinti – direktyvų nuostatoms perkelti į nacionalinę teisę.