Artfence

Gerėja verslo aplinka – priežiūros institucijos ir verslas atranda bendrą kalbą

Ekonomikos ir inovacijų ministerija atliko šalies įmonių apklausą apie verslo priežiūros institucijų veiklą. Apklausa parodė, kad ryškėja teigiamos tendencijos: mažėja įmonių patikrinimų, didžioji dalis atliekamų patikrinimų yra planiniai, įmonės aiškiai informuojamos apie pažeidimus ir nurodoma, kaip juos ištaisyti.

„Verslui turime padėti veikti, todėl svarbu, kad verslo priežiūra remtųsi bendradarbiavimu su įmonėmis ir pagalba, o ne baudomis. Nuolatinis priežiūros institucijų veiklos vertinimas, institucijų darbuotojų mokymai ir konsultavimas – tai keletas priemonių, kurios leidžia siekti efektyvios, aukštus priežiūros standartus atitinkančios institucijų veiklos, gerina verslo aplinką ir mažina dėl priežiūros įmonėms tenkančią naštą. Tačiau dar yra sričių, kuriose priežiūrą turime tobulinti, kad verslui sudarytume visas galimybes augti“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

Apklausa parodė, kad 2023 m. priežiūros institucijų veiklą 54 proc. verslo atstovų įvertino labai gerai ir gerai. Praėjusiais metais patikrinimų dažniausiai sulaukė vidutinio dydžio įmonės (52 proc.). Lyginant patikrinimų dalį pagal įmonės veiklos trukmę, matyti, kad ilgėjant veiklos trukmei didėja patikros tikimybė. Iki 1-erių metų veikiančios įmonės, vadinamos verslo naujokėmis, buvo tikrinamos rečiausiai. 

„Pastebime, kad pastaruosius keletą metų institucijos gerino savo veiklą, ieškodamos veiksmingų informacijos pateikimo būdų, plėsdamos konsultavimo priemones. Taip pat matome, kur turėtų būti dedama dar daugiau pastangų – įmonės turėtų būti iš anksto informuojamos apie patikrinimus, taip pat svarbu naudoti kontrolinius klausimynus, kad verslas galėtų pasirengti patikrinimui“, – sako ekonomikos ir inovacijų viceministrė Ieva Valeškaitė.

2023 m. 89 proc. patikrinimų buvo planiniai, 8 proc. neplaniniai ir 3 proc. – reikalingi licencijai gauti. Iš anksto apie patikrinimą informuoja 88,9 proc. institucijų.

70 proc. patikrinimų buvo atliekami naudojantis kontroliniais klausimynais. Vis dėlto 41,4 proc. įmonių teigė, kad patikrinimų metu buvo papildomai tikrinama, kaip laikomasi kitų – į klausimyną neįtrauktų – reikalavimų. Tai sukėlė sunkumų įmonėms, nes jos negalėjo tinkamai pasirengti patikrinimui ir valdyti dėl tokio patikrinimo pasekmių kylančios rizikos. 

2023 m. 34,5 proc. patikrinimų buvo nustatyti teisės aktų reikalavimų pažeidimai. Priežiūros institucijos 96 proc. atvejų informavo, už kokių reikalavimų pažeidimą buvo pritaikytos poveikio priemonės ir kaip ištaisyti neatitikimą.

Vertinant įmonių informuotumo apie įgyvendinamas ir taikomas priežiūros priemones lygį, matoma, kad beveik pusei ūkio subjektų (48,2 proc.) teko kreiptis į kurią nors priežiūros instituciją konsultuotis dėl teisės aktų, licencijavimo reikalavimų ar dėl kitų paslaugų.

75,1 proc. įmonių gavo aiškius ir išsamius atsakymus į savo klausimus. Mažiausiai kokybiškų konsultacijų teigia sulaukusios didelės įmonės (29,4 proc. negavo aiškaus atsakymo) ir įmonės, veiklą vykdančios iki 1-erių metų (35,4 proc.).

Įmonės taip pat pateikė pasiūlymų dėl priežiūros institucijų veiklos tobulinimo: jos nurodė, kad informacija turėtų būti išdėstyta aiškiau, paprastesne kalba, kartu turėtų būti pateikiamas gairių išaiškinimas. Taip pat siūloma informaciją sisteminti vienoje vietoje, pritaikyti konkretiems įmonių atvejams ir nuolat atnaujinti interneto svetainėje. Verslo atstovai išsakė lūkestį iš priežiūros institucijų sulaukti pagalbos tobulinant savo veiklą, o ne tikrinimo siekiant nubausti.

Siekdama tobulinti verslo priežiūrą, Ekonomikos ir inovacijų ministerija kasmet organizuoja tam skirtas iniciatyvas – per 2023–2024 m. konsultavimo, verslo priežiūros sistemos pagrindų ar rizikos vertinimo temomis apmokyta daugiau kaip 2,2 tūkst. specialistų iš daugiau kaip 40 priežiūros institucijų. Taip pat yra atliekamas patikrinimų veiklos vertinimas, naudojant Priežiūros institucijų patikrinimų apklausos (PIPA) priemonę – ją taiko 19 institucijų. Be to, teikiamos konsultacijos, rengiama metodinė medžiaga, skelbiama priežiūros institucijų veiklos vertinimo švieslentė, kurioje vertinama institucijų veiklos kokybė. 

Taip pat ministerija palaikė priežiūros institucijų susibūrimą į asociaciją. Šios asociacijos nariai dalijasi gerąja praktika ir žiniomis bei ieško inovatyvių ir efektyvių sprendimų priežiūrai vykdyti. 

Su įmonių apklausos apie šalies verslo priežiūros veiklą rezultatais galite susipažinti čia.

TAIP PAT SKAITYKITE