Artfence

Įmonėms – naujas įrankis, padėsiantis įvertinti savo tvarumą ir pasirengti naujiems reikalavimams

Donatas Kuras

Su tvarumu susijusi informacija ir atitinkamų reikalavimų įgyvendinimas tampa vis dažnesni organizacijų veikloje. Pavyzdžiui, jau po kelerių metų prievolė atskleisti su tvarumu susijusią informaciją palies kelis šimtų įmonių tiesiogiai ir dar daugiau organizacijų netiesiogiai – per buvimą veiklos grandinės dalimi. Gera žinia ieškantiems kompaso orientuotis tvarumo srityje – jau nuo gruodžio 1 d. startuoja nacionalinis Tvarumo ir atsakingumo indeksas (TAI), kuris padės įmonėms geriau suprasti tvarumo temos apimtį ir turinį bei pasirengti informacijos atskleidimui.  

TAI yra pirmasis toks Lietuvai skirtai įrankis, kuris ne tik leis palyginti organizacijų pasiekimus tvarumo ir socialinės atsakomybės srityje, bet ir prisidės prie gerųjų praktikų sklaidos. Be to, ekspertinio vertinimo procesas norintiems atvers galimybę gauti vertingų įžvalgų tvarumo integracijos bei valdymo tema. 

Tvarumas padeda konkuruoti

Kaip teigia indekso administratorė, Investuotojų forumo vykdančioji direktorė Rūta Skyrienė, Lietuvos verslas veikia globalioje aplinkoje, tad turime ir sau kelti aukštesnius tikslus bei spėti su laiku. 

„Tik laiko klausimas, kada tvarumo reikalavimai apims didžiąją dalį įmonių. Mano patarimas verslams: net jei jūsų tiesiogiai dar  neliečia pokyčiai, reikia ruoštis tam, kad tvarumo tema taps vis svarbesnė. . Tą patvirtina ir patirtis – partneriai ir užsakovai vis dažniau atsižvelgia į Lietuvos įmonių pasiekimus ir vertinimus tvarumo srityje, prašo atitinkamų sertifikatų. Tai dėmesį tvarumo valdymui, poveikių mažinimui ir pasirengimą informacijos atskleidimui matyčiau kaip galimybę plėtrai ir konkurencinį pranašumą, padedantį išskirti ir nusipirkti bilietą į ateitį. Laimės tie, kurie nelauks paskutinės minutės“, – teigia  Investuotojų forumo vadovė.

Suteiks įžvalgų, kaip plėtoti tvarią veiklą

ES ne tik priėmė direktyvą, pagal kurią vis daugiau įmonių turės pateikti su tvarumu susijusią informaciją, bet ir atitinkamus standartus, ką ši informacija turėtų apimti.  Pasak tvarumo ir verslo atsakomybės eksperto, Donato Kuro, TAI klausimynas yra atnaujintas atsižvelgiant į šiuos  reikalavimus bei kintantį tvarumo kontekstą.

„Atnaujinant klausimyną pirmiausiai atsižvelgta į Europos tvarumo atskaitomybės standartus (ETAS, angl. ESRS). Tad įmonėms, kurios turės atskleisti su tvarumu susijusią informaciją, bet dar nėra susipažinusios su minėtais standartais, indekso klausimai padės susipažinti su didele dalimi temų. Klausimyno pildymas gali būti pirmuoju žingsniu rengiantis duomenų teikimui“, – teigia ekspertas. 

Klausimyną sudaro šios pagrindinės temos – tvarumo valdymas, poveikis aplinkai, socialinis poveikis (darbo aplinkos bei bendruomenės temos) ir veiklos etika ir poveikis vartotojams. Klausimai yra susiję su įvairiomis temomis – pavyzdžiui, tvarumo integracijos lygmeniu ir apimtimi, suinteresuotųjų šalių įtraukimu, raportavimu, įvairių sričių poveikių identifikavimu bei valdymu, atitinkamų tikslų turėjimu bei jiems siekti skirtais veiksmais, veiklos rezultatais, taip pat svarbiais veiklos etikos aspektais.

Apskaičiuojant įmonės reitingą bus naudojami skirtingi klausimų bei temų koeficientai, kurie bus susieti su įmonės darbuotojų skaičiumi ir veiklos poveikio aplinkai mastu. Organizacijos galės savo veiklą įsivertinti dviem lygiais: baziniu ir ekspertiniu. Baziniu indekso variantu bus galima naudotis bet kuriuo metu. Atsakius į klausimyną, sistema nemokamai įvertins organizacijos atstovo pateikus atsakymus ir jam (informacija nebus vieša) pateiks palyginimą su panašiomis pagal darbuotojų skaičių ir veiklos poveikį aplinkai įmonėmis.  

Ekspertinis vertinimas vyks kartą metuose, kovo-gegužės mėn.  Jo metu ekspertai peržvelgs ne tik įmonių pateiktus atsakymus, bet ir pateiktą informaciją, teiginius pagrindžiančius įrodymus bei galės koreguoti sistemos automatiškai paskaičiuotą balą. 

 „Be to, ekspertinis vertinimas suteiks galimybę gauti ekspertų įžvalgas dėl tvarumo srities valdymo įmonėje. Tai vertinga tiek besirengiančioms teikti duomenis įmonėms, tiek ir toms, kurios po direktyvos apimtimi dar nepatenka, tačiau greitu metu gali sulaukti ar jau sulaukia užsakovų, partnerių klausimų dėl savo atitikimo tvarumo reikalavimams“, – teigia indekso administratorė, Investuotojų forumo vykdančioji direktorė Rūta Skyrienė.

TAIP PAT SKAITYKITE