Artfence

Lietuvoje didėja bendra naudingųjų iškasenų gavyba

Bendra naudingųjų iškasenų gavyba šalyje, Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenimis, auga. Pernai ji padidėjo net 4,7 proc.

Maždaug 60 proc. kasmet pasaulyje išgaunamų mineralinių išteklių (apie 30 mlrd. m3) sudaro žvyras ir smėlis bei smulkinant kietas uolienas pagamintas žvirgždas ir skalda. Lietuvoje praėjusiais metais, palyginti su 2018-aisiais, smėlio ir žvyro buvo išgauta 831 tūkst. m3 daugiau (11249 tūkst. m3). Daugiau išgauta ir klinties. Jos gavyba padidėjo 37 tūkst. m3 (išgauta 781 tūkst. m3). Tik šiek tiek mažiau išgauta dolomito, molio ir durpių.

Naudingosios iškasenos, išskyrus naftą, šalyje iki šiol išgaunamos vieninteliu būdu – atviruose kasiniuose (karjeruose, durpių telkiniuose). Tai klintis, dolomitas, smėlis, žvyras, molis, durpės ir sapropelis.

Strateginės komunikacijos skyrius

TAIP PAT SKAITYKITE