Artfence

Nauji miesto dokumentai leis drąsiau planuoti ateitį

Vasario 25 d., posėdžiausiančiai Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai tvirtinti teikiamas sudėtinis sprendimo projektas, kuriuo savivaldybės administracijai siūloma pavesti vykdyti savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijas. Tuo pačiu sprendimu siūloma patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros priemonių 2021–2023 metų planą, kuris parengtas vadovaujantis šių metų sausio 1 d. įsigaliojusio Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo (toliau – SIPĮ) nuostatomis. Patvirtinus šį planą, būtų pripažinta, kad prioritetine savivaldybės infrastruktūra yra laikomi į jį įtraukti savivaldybės infrastruktūros plėtros projektai.

SIPĮ lydinčių dokumentų viltingai laukia nekilnojamojo turto vystytojai, nes pagaliau bus aiškiai apibrėžti jų finansiniai įsipareigojimai dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros, sudarytos vienodos sąlygos. Patvirtinus Klaipėdos miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros priemonių 2021–2023 metų planą, gyventojai ir organizacijos galės susirasti jiems aktualią informaciją apie mieste vykdomus investicinius savivaldybės infrastruktūros plėtros projektus. Klaipėdos miesto prioritetinės infrastruktūros 2021-2023 m. teritorinėje schemoje bus galima rasti svarbios informacijos, kuri pravers tiek planuojant gyvenamosios vietos keitimą, tiek pradedant kurti verslą, planuojant investicijas ar ieškant patrauklesnės vietos gyventi šeimoms su vaikais.

„Savivaldybės tarybai teikiame tvirtinti Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymą lydinčius dokumentus, kurie reikalingi, kad sklandžiai vyktų įstatymo, į kurį dedame dideles viltis, įgyvendinimas. Šiems tarybos sprendimams įsigaliojus savivaldybė įgis daugiau įrankių tvarkytis savo teritorijoje – galės investuoti surinktas įmokas į prioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtrą, bus aiškiai nurodyti infrastruktūriniai projektai, kuriuos įgyvendinsime artimiausiu metu. Tikimės, kad visiems galiojančios taisyklės ir skaidrūs sprendimai į uostamiestį privilios ir daugiau užsienio investuotojų. Projektų žemėlapis bus viešas, pateikiamas miesto savivaldybės interneto puslapyje ir atnaujinamas kiekvienais metais pagal miesto tarybos sprendimus dėl naujų infrastruktūros projektų įgyvendinimo, – sako Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis.

Klaipėdos miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros 2021-2023 metų priemonių plane numatytos priemonės – investiciniai projektai, kuriuos savivaldybė ir jos kontroliuojamos įmonės (savivaldybės infrastruktūros valdytojai) planuoja įgyvendinti per artimiausius trejus metus. Planuojama, kad priemonių plane numatytų investicijų dydis sieks 193,8 mln. Eur (2021 m. – 67 mln. Eur; 2022 m. – 71,3 mln. Eur; 2023 m. – 55,5 mln. Eur). Dabar jame yra 213 savivaldybės infrastruktūros projektų, iš jų 63 – socialinės ir 150 inžinerinės infrastruktūros. Visas dokumentas čia.

Kitas dokumentas – Klaipėdos miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos lėšų panaudojimo 2021 metų planas numato savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokų panaudojimą. Programos lėšas sudaro įmokos, kurias į atskiras sąskaitas suneš prioritetinės ir neprioritetinės infrastruktūros plėtros objektų statytojai, jos gali būti naudojamos tik infrastruktūrai, kuri reikalinga savivaldybės viešosioms paslaugoms teikti, finansuoti pagal savivaldybės tarybos patvirtintus priemonių planą ir programos lėšų panaudojimo planą. Visas dokumentas čia.

Kadangi Klaipėda neturi patvirtinto bendrojo plano su nustatytomis prioritetinės infrastruktūros plėtros teritorijomis, prioritetine savivaldybės infrastruktūra siūloma pripažinti Klaipėdos miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros priemonių plane numatytus projektus, kurie grafiškai yra atvaizduoti Klaipėdos miesto prioritetinės savivaldybės infrastruktūros 2021–2023 metų teritorinėje schemoje – ji irgi teikiama tvirtinti miesto tarybai. Šioje schemoje pavaizduota, pavyzdžiui, kuriose teritorijose savivaldybė planuoja atnaujinti infrastruktūrą prieš kelis dešimtmečius statytų daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimui, arba kur numatyta savivaldybės infrastruktūra, skirta sodininkų bendrijų konversijai į gyvenamąsias teritorijas ir kt. Tačiau pirmiausia ši schema yra skirta savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokų administravimo reikmėms. Siūloma nustatyti, kad visi fiziniai ar juridiniai asmenys, pateikę prašymą statybų leidimui statiniui statyti ar rekonstruoti teritorijoje, įeinančioje į schemoje pažymėtas prioritetinės savivaldybės infrastruktūros zonas ar besijungiantys prie schemoje pažymėtos prioritetinės savivaldybės infrastruktūros, moka prioritetinės savivaldybės infrastruktūros įmokas. Visas dokumentas čia.

Programos lėšų dalis, kurią sudaro prioritetinės infrastruktūros įmokos, būtų naudojama kompensuoti už savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus lėšomis įrengtą prioritetinę savivaldybės infrastruktūrą, taip pat prioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtrai finansuoti. O ta Programos lėšų dalis, kurią sudaro neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos, naudojama kompensuoti už savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus lėšomis įrengtą neprioritetinę savivaldybės infrastruktūrą. Lėšos šioms įmokoms surenkamos iš vystytojų, prisijungiančių prie savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus pastatytos ar įrengtos savivaldybės infrastruktūros.

Pažymėtina, kad kol savivaldybės taryba nėra patvirtinusi bendrojo plano su nustatytomis prioritetinės plėtros teritorijomis, fiziniai ar juridiniai asmenys, pateikę prašymą gauti statybą leidžiantį dokumentą statiniui statyti ar rekonstruoti, turi mokėti tik savivaldybės tarybos nustatyto dydžio inžinerinės infrastruktūros plėtros įmokas.

Klaipėdos miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifų nustatymo bei infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašą Klaipėdos miesto savivaldybės taryba patvirtino 2020 m. gruodžio 22 d. posėdyje.

Prognozuojama, kad 2021 m. bus surinkta 400 tūkst. Eur pajamų iš inžinerinės infrastruktūros plėtros įmokų, tiek pat suplanuota ir išleisti. Šis mechanizmas jau veikia: nekilnojamojo turto vystytojai nuo šių metų pradžios, prieš pateikdami prašymą gauti statybos leidimą, sumoka įmokas už infrastruktūros plėtrą miesto teritorijoje. Nuo metų pradžios savivaldybės infrastruktūros įmokas sumokėjo 15 asmenų, surinkta beveik 20 tūkst. Eur įmokų.

Dalį savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos lėšų (150 tūkst. Eur) siūloma skirti Teatro ir Sukilėlių g. rekonstrukcijai, kitą dalį (250 tūkst. Eur) – kompensacijų mokėjimui infrastruktūros plėtros iniciatoriams už patirtas infrastruktūros plėtros sutartyje nustatytas savivaldybės prioritetinės ir neprioritetinės infrastruktūros plėtros išlaidas.

TAIP PAT SKAITYKITE