Artfence

Naujos galimybės pristatyti skaitmenintą Lietuvos kultūros paveldą „Europeanoje“

Naujienos iliustracija. Zenono Bulgakovo nuotr.

Nuo 2018 m. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, epaveldas.lt sistemos valdytoja ir tvarkytoja, yra „Europeanos“ agregatorių forumo narė ir įgijo teisę vykdyti nacionalinio duomenų teikėjo į Europeaną funkcijas. Šiuo metu Europeanos internetinė platforma suteikia prieigą prie daugiau kaip 57 mln. skaitmenintų Europos kultūros paveldo kūrinių: garso, vaizdo įrašų, 3D ir kitų objektų. Į Europeaną iš Lietuvos jau perduota daugiau kaip 420 tūkst. objektų duomenų, kuriuos skaitmenino ir portalui epaveldas.lt pateikė 50 Lietuvos kultūros ir mokslo įstaigų. Visi skaitmeninti objektai yra suskirstyti į kolekcijas, jų šiuo metu yra šešios: dokumentai ir rankraščiai; archyviniai dokumentai; menas; K. Būgos kartoteka; video, audio, 3D; eKinas. Šiandien portale epaveldas.lt jau yra per 500 tūkst. kultūros paveldo objektų.

Remiantis Europeanos strateginiu 2020–2025 metų planu, didesnis dėmesys ir toliau bus skiriamas 3D objektams, taip pat daugiakalbystei duomenų bazėje plėtoti, įvairių tautų ar socialinių grupių įvairovei, lygybei geriau suprasti, klimato kaitos temoms. Atsižvelgiant į tai, bus siekiama gerinti infrastruktūrą (duomenų patikimumas, portalo dizaino patrauklumas ir paslaugų plėtra), duomenų kokybę, didinti 3D objektų skaičių, glaudžiau bendradarbiauti su agregatoriais ir kitų kultūros sektorių specialistais. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, būdama agregatorė, nuolat komunikuoja su Europeana ir kitais agregatoriais, dalyvauja susitikimuose, prisideda prie svetainės straipsnių vertimų į lietuvių kalbą darbų. 

Europeana kartu su partneriais vadovauja bendros Europos duomenų erdvės, skirtos kultūros paveldui, plėtrai. Šia Europos Sąjungos iniciatyva siekiama paspartinti Europos paveldo sektoriaus skaitmeninę transformaciją ir pakartotinį kultūros paveldo turinio naudojimą. Duomenų erdvės kūrimas finansuojamas pagal Europos Sąjungos Skaitmeninės Europos programą. Europos Sąjunga finansuos ir duomenų erdvės skaitmeninės infrastruktūros sukūrimą. Nuo 2024 metų bus kuriama Europos kultūros paveldo debesų (angl. The Cultural Heritage Cloud) infrastruktūra, skirta paveldo specialistams, mokslininkams ir tyrėjams, kad jie galėtų naudotis pažangiomis skaitmeninimo priemonėmis ir paslaugomis, skirtomis paveldui išsaugoti ir jį skleisti.

Įgyvendinant Europos Komisijos ir Europeanos tikslą padidinti 3D vaizdų kiekį, šių metų birželio 21 d. padėta kampanija Twin it! 3D for Europe‘s culture. Ja siekiama paspartinti kultūros objektų skaitmeninimą 3D formatu ir sukurti bendrą tokių skaitmenintų vertybių kolekciją. Kiekviena iš 27 Europos Sąjungos šalių yra kviečiama į bendrą duomenų erdvę įkelti vieną reprezentatyvų aukštos kokybės kultūros paveldo objektą, suskaitmenintą 3D formatu, kuris atitiktų vieną iš rekomenduojamų kriterijų: grėsmė išnykti; vienas lankomiausių objektų ar kultūros paveldo objektų; priklausantis mažiausiai suskaitmenintos paveldo rūšies kategorijai. Bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka buvo pakviesta aktyviai dalyvauti šioje kampanijoje.

Vykdant tolesnius kultūros paveldo objektų skaitmeninimo 3D formatu planus spalio 17 d. Pamplonoje (Ispanija) bus surengta Europeanos organizuojama konferencija „3D skaitmeninimo skatinimas bendroje Europos kultūros paveldo duomenų erdvėje: 3D pajėgumų stiprinimas“. Joje bus pristatomos 3D skaitmeninimo praktikos, skatinamas suinteresuotų šalių bendradarbiavimas, ypač daug dėmesio bus skiriama kultūros paveldo institucijų kompetencijoms ir specialistų gebėjimams stiprinti, kad jie galėtų kurti ir bendrai Europos kultūros paveldo duomenų erdvei pateikti kokybiškus 3D formatu skaitmenintus objektus.

Nuo pat pradžių Lietuva aktyviai dalyvauja įvairiose Europeana veiklose, įgyvendinamuose projektuose. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija taip pat skatina Lietuvos kultūros institucijas dalyvauti Europeanos projektuose, kasmet skiria finansinę paramą Europeanos skaitmeninei infrastruktūrai vystyti. Siekdamos saugoti ir reprezentuoti turtingą šalies paveldą, Lietuvos institucijos dalyvavo įvairiuose skaitmeninio turinio kūrimo ir sklaidos projektuose – „Europeana Awareness“ „Europeana 1989“, „Allez Literature!“, „Migration in the Arts and Science – A Europeana Migration Thematic Collection“ „Athena Plus“, „Carare“, „Europeana Food and Drink“, „LoClaud“, „Europeana Photography“, „APEnet“ ir kt.

Svarbu paminėti, kad siekiant kultūros paveldo skaitmeninto turinio pakartotinio panaudojimo ir užtikrinant kultūros paveldo atvėrimą vartotojams, 2019 m. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka prisijungė prie projekto „Bendra „Europeanos“ kultūra“ (angl. Europeana Common Culture). Jį įgyvendinant net 92 proc. suskaitmenintų objektų metaduomenų kokybė buvo pagerinta, suteiktos atviresnės licencijos, užtikrinančios pakartotinio panaudojimo galimybes, nepažeidžiant galiojančių autorių ir gretutinių teisių.

Remdamasi Europos Komisijos rekomendacijomis ir įgyvendindama tolesnius skaitmeninimo planus, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka pradėjo vykdyti projektą Ekultūra. Juo siekiama sukurti bendrą suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros ir audiovizualinio turinio, elektroninių paslaugų ir sklaidos portalą. Taip bus prisidėta prie efektyvesnio Lietuvos kultūrinio palikimo išsaugojimo ir sklaidos, o Lietuvos kultūros paveldo duomenys taps bendros Europos duomenų erdvės sudėtine dalimi.

TAIP PAT SKAITYKITE