Stiprinamas bendradarbiavimas įgyvendinant projektą tėvams, auginantiems elgesio ir emocijų sunkumų turinčius vaikus

17773_56e3c7eed01e3960dd9d2b12e95185ff

Siekiant gerinti visuomenės sveikatą bei stiprinti pozityvios tėvystės įgūdžius, rugsėjo 29 d. Sveikatos apsaugos ministerija pasirašė projekto „Programos „Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje bendradarbiavimo sutartis su Marijampolės, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Kauno ir Vilniaus miestų savivaldybių administracijomis, šių savivaldybių Visuomenės sveikatos biurais bei Higienos institutu.

Šalys įsipareigojo bendradarbiauti, įgyvendinant Lietuvoje programos „Neįtikėtini metai“ modulį „Preschool Basic Parent programme“ („Bazinė programa ikimokyklinio amžiaus vaikus turintiems tėvams“), skirtą 3-6 m. amžiaus vaikų tėvams. Mokymai projekte dalyvaujantiems tėvams prasidės spalio mėnesį.

Projektas „Programos „Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje“ skirtas tėvams, auginantiems elgesio ir emocijų sunkumų turinčius vaikus. Projekto metu siekiama tėvams suteikti žinių ir kompetencijų, reikalingų sunkumus patiriančio vaiko auklėjimui. Lietuvoje projektas bus vykdomas iki 2022 m. Dar penkerius metus bus užtikrinamas jo tęstinumas. Per projekto įgyvendinimo laikotarpį siekiama apmokyti 840 tėvų, o vėliau, per penkerius tęstinumo metus, dar 2000 tėvų.

Projektas, finansuojamas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ lėšomis. Šios programos tikslas – teikti  paramą psichikos sveikatos stiprinimui ir prevencijos priemonėms, ypatingą dėmesį skiriant vaikų, jaunimo ir jų šeimų gerovei. Projekto vykdytojas yra Higienos institutas, o partneris – Norvegijos regioninis vaikų ir jaunimo psichinės sveikatos ir gerovės centras (angl. The Regional Centre for Child and Youth Mental Health and Child Welfare).

Daugiau informacijos apie projektą čia.

SAM Spaudos tarnyba