Žengiamas dar vienas žingsnis siekiant narystės Tarptautinėje energetikos agentūroje

21242_7af3223008283a217f58a31465564d37

Tarptautinė energetikos agentūra (TEA) rugpjūčio 31 – rugsėjo 11 dienomis Lietuvoje vykdo jungtinę reagavimo į ekstremalias situacijas bei giluminę energetikos srities peržiūrą. Tai yra viena iš esminių Lietuvos stojimo į TEA sąlygų.

„TEA valstybėms narėms tai yra reguliari maždaug kas 5 metus pakartojama procedūra, o narystės šioje prestižinėje organizacijoje siekiančiai Lietuvai ji bus pirmoji. Tai, kad Lietuvoje buvo pradėta ši procedūra, reiškia, kad dar labiau priartėjome prie dalyvavimo vienos iš įtakingiausių energetikos organizacijų pasaulyje veikloje“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Vertinimo metu bus analizuojama, ar Lietuvos teisės aktai atitinka TEA standartus. Didžiausias dėmesys bus skiriamas Lietuvos tikslams bei realiai situacijai naftos, gamtinių dujų, elektros, atsinaujinančių išteklių energetikos, energetikos statistikos rinkimo, energetikos technologijų ir inovacijų ir kt. srityse, o taip pat bus vertinamas naftos atsargų srities reglamentavimas ekstremaliosios situacijos atveju. Teigiamos TEA sekretoriato ir TEA šalių narių ekspertų delegacijos išvados yra vienas iš būtinų elementų siekiant, kad Lietuva būtų patvirtinta atitinkanti reikalavimus būti TEA nare.

„Nuo idėjos ir Lietuvos paraiškos tapti TEA nare iki Lietuvos energetikos peržiūros proceso praėjo metai – tai rekordinis terminas, todėl tikiu, kad Lietuvos narystė TEA bus patvirtinta taip pat per rekordinį terminą – jau 2021 m.“, – jungtinės TEA peržiūros nuotolinėje konferencijoje tardamas sveikinimo žodį sakė Ž. Vaičiūnas.

Pasibaigus šiai peržiūrai, TEA sekretoriatas bei šalių narių ekspertai parengs rekomendacijas Lietuvos Vyriausybei dėl energetikos politikos srities. Šios rekomendacijos bus išsamios ataskaitos pagrindas, kurią TEA rengs apie pusę metų. Peržiūros rezultatai taip pat bus svarstomi TEA komitetuose.

Primename, kad TEA valdyba 2019 m. birželį pritarė Lietuvos prašymui stoti į šią prestižinę organizaciją, o šiais metais Seimas jau pritarė Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo pakeitimams dėl naftos atsargų naudojimo. Tai sudarė sąlygas dalyvauti TEA valstybių narių kolektyviniuose veiksmuose dėl naftos atsargų panaudojimo kilus nenumatytoms aplinkybėms.

TEA šalys narės kaupia naftos produktų ir naftos atsargas, siekiant reaguoti į naftos tiekimo sutrikimus TEA narėse, kainų svyravimus ir krizines situacijas. Nuo pat TEA veiklos pradžios 1974 m. toks mechanizmas, kai reaguota į naftos tiekimo pokyčius ir naudotos valstybių naftos atsargos, buvo panaudotas tris kartus.

Atlikus šias peržiūras ir pritarus TEA valdybai, kad Lietuva atitinka narystės TEA standartus, Seime turės būti ratifikuotas 1974 m. lapkričio 18 d. susitarimas dėl tarptautinės energetikos programos. Tuomet Lietuva galės tapti pilnateise TEA nare. Planuojama, kad tai įvyks 2021 m.

Stojimo procesas įprastai trunka iki penkerių metų, tačiau Lietuva yra pasirengusi kaip įmanoma greičiau įgyvendinti narystės reikalavimus, kad galėtų kuo anksčiau pasinaudoti TEA narystės nauda. Lietuvai ypač aktualios TEA ekspertinės žinios, kurios leistų spartinti pokyčius energetikoje, ieškoti optimaliausių sprendimų pereinant prie klimatui neutralios energetikos, stiprinant valstybės energetikos inovacijų politiką, didinant energetinį efektyvumą.